Huisartsen vinden plek in wijkcentrum Doetinchem

Een jonge huisartsenpraktijk was op zoek naar een goede plek in Doetinchem. Er was niet direct iets beschikbaar. Wel zou er op termijn een wijkcentrum verhuizen naar een nog te bouwen multifunctionele sportcomplex. Vooruitlopend op die verhuizing is de huisartsenpraktijk op de begane grond van het wijkcentrum onder gebracht. Door samen met buurtcoaches in een pand te zitten zijn de lijntjes voor wijkgezondheidszaken kort.